Akreditacije

Mediji se mogu akreditovati za Arsenal Fest 07 najkasnije do 15. juna slanjem molbe naslovljene “Akreditovanje za Arsenal 07” na mejl infolongplay@gmail.com.

U molbi za akreditovanje potrebno je obavezno navesti ime i prezime novinara, odnosno snimatelja ili fotoreportera koji dolazi tog dana na Arsenal.

Za svaki od dana Arsenala važi pravilo da:

* Novine, časopisi i portali mogu akreditovati jednog novinara i jednog fotoreportera (kao i jednog snimatelja ako poseduju video servis). *

* Radio stanice mogu akreditovati jednog novinara. *

* Televizije mogu akreditovati jednog novinara i jednog snimatelja. *

Od 15. juna mediji dobijaju odgovor da li su akreditacije prihvaćene ili ne. Uz potvrdu akreditacije mediji dobijaju uputstva o načinu njihovog preuzimanja i načinu i uslovima izveštavanja sa Arsenala 07.